Norwid Chrześcijanin

Jezu Ufamy Tobie

 Ostatnia z bajek 


WERSJA MOBILE STRONY


 

 

 

Maryjo...

 

CYPRIAN NORWID

Maryjo, Pani Aniołów ! - u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie - -
*
A niech się wola Syna Twego stanie
Na z i e m i - n a s z e j , tak, jako jest w Niebie.
*
I niechaj wielkie będzie zmiłowanie
Od g ó r y - j a s n e j ku b i e g u n o m - n o c y :
*
Bo zapatrujem się na krzyżowanie
I Eloj-lamma! ... - wołamy - pomocy! ...
*
.........................................................
*
Maryjo, Pani Aniołów, u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie - -
*
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi-naszej, tak, jako jest w Niebie ...
Amen.


 

PSALM W HEBRONIE
PRZEZ MATKĘ ZBAWICIELA ŚWIĘTĄ UŁOŻONY
TŁUMACZENIE WIERSZEM POLSKIE PIERWSZE,
WEDŁUG VULGATY I Z ODNIESIENIEM
DO HEBRAJSKIEGO TEKSTU

I

Dusza moja wielbi swego Pana,
I Duch mój raduje się w Zbawicielu,
Iż - pojrzawszy na n i s k o ś ć ... jest Wybrana
I uchwali ją głos ludów wielu! -
Będzie sławna-błogo i uczczona
W mnogie plemiona!

II

Sprawę wielką dał mi ... bo wszech-może
I jest Ś w i ę t y ! ... którego zmiłowanie
Trwa i obejma nieustannie
Ufających w pokorze.

III

Ramię gdy wzniósł w mocy, pysznych łamie
Przez własne serc ich urojenia.
Króle z stolic wyrzuca i stawi w bramie,
Zaś poziome wzywa do znaczenia - -
Biedne syci przez dary pełne i różne,
Bogacze odprawia próżne !

IV

Izraela do dawnej przyima opieki,
Jak rzekł do Abrama i dziatwy jego,
Dla całego rodu człowieczego -
Po wszystkie wieki.

Miełem zaszczyt tłumaczyć 1880 roku

 


NA OSTATNIE CZTERY WIERSZE ODPOWIEDŹ
1
Ty możesz śpiewać, na progu oparty,
Gdy mnie zaledwo tyle rymu stało,
Bym czcił, co w jasne niebo uleciało;
- Gdy mnie - zaledwo tyle stało rymu,
Bym do Nazaret tęsknił lub do Rzymu,
A zatrzymywał się u boku ... Marty ! ...
2
Ustawnie niosą wody bystre zdroje,
Dzban napełniając lub szczerbiąc mu wargi,
Gdy ja rymuję na skargi i skargi,
Gdy ja raz po raz czysty papier zagnę,
Usta pochylę i zawołam: "Pragnę !" -
Aż wzruszy Anioł Sadzawkę-Syloë.
3
Nie-poetyczna to rzecz, i powszedna,
Jako niewdzięczność albo jak szczerota,
Która wie, że dziś Epoka nie złota, -
Między Syjonem a Górą Kalwarią:
Pojrzawszy w Niebo, wołać umiem ... "Mario !"

I - pomnę - że jest w Niebiesiech i - jedna.


U panny Marii Bolewskiej, dziś w niedzielę, 1868


 


 

 

 

góra strony
Do góry

| Strona Powitalna | Szukaj | Odnośniki | Kontakt | Powrót |