Norwid Chrześcijanin

Jezu Ufamy Tobie

 Ostatnia z bajek 


WERSJA MOBILE STRONY


 

 

 

Jan Pawe II - rocznica

 

 

ROK PRZECHODZI JAK CHWILA

I TYLKO CHWILE NIE PRZECHODZ,

 

ale STAJ NA DRODZE.

 

02 KWIETNIA 2005; 37 minut po GODZINIE 21 - TO JU ROK

 

 

 

" Aniele ! ty, ktry nad picym czowiekiem,

Jak baszta obrocza z marmuru biaego,

Janiejesz - lub kwiatem liliji, jak mlekiem,

Sny sodkie, sny lube przywabiasz do niego -

Aniele ! ty sprawuj nad nami z wysoka -

Ty mary bolesne poraaj skinieniem,

Bo biedni my, niknc dzie po dniu sprzed oka,

My, ludzie - zaledwo jestemy w s p o m n i e n i e m."

 

 

 

"KRES JEST TAK NIEWIDZIALNY, JAK POCZTEK. (...)

'Z prochu powstae i w proch si obrcisz'.

To co byo ksztatne w bezksztatne.

To co byo ywe - oto teraz martwe.

To co byo pikne - oto teraz brzydota spustoszenia.

A przecie nie cay umieram,

to co we mnie niezniszczalne trwa!"

 

 

"Skoro usyszysz, jak czerw ga wierci,

Piosenk zanu lub zadzwo w tymbay;

Nie myl, e formy gdzie podojrzeway;

Nie myl - o mierci...

 

Przed-chrzecijaski to i bogi sposb

Tworzenia sobie l e k k i c h rekreacji,

L e c z c i k i e j wiary, e mier: t y k a o s b,

N i e s y t u a c j i - -

 

A jednak ona, gdziekolwiek dotkna,

To - nie istot, co na tle - rozdarszy,

Prcz chwili, w ktrej wzia - nic nie wzia:

-          Czek - od niej starszy !"

 

 

"Przechodzenie poprzez mier ku yciu

jest tajemnic.

Tajemnica - to zapis gboki

dotychczas nie odczytany do koca,

poczuwany, niesprzeczny z istnieniem

(czy nie bardziej sprzeczna jest mier?). (...)

 

Nurtw mijania nie zatrzymasz. Jest ich wiele.

 

Ostatnie sowo wiary, ktra wychodzi naprzeciw

koniecznoci mijania -

sowo, ktre odpowiada na zapis niesprzeczny z istnieniem

( sprzeczna jest wanie mier ) -

 

Pozwl dziaa we mnie tajemnicy, naucz dziaania

w ciele, ktre sabo przenika"

 

 

" ... ja niemocen stoj,

Lecz jako szata bliska zewleczenia

Podnosz z siebie, co wcale nie moje,

I zawizuj u Twego promienia,

I spadajce czuj na kolana

To ciao, dusza im bliej u Pana ...

A, zewleczone na d, na d gnie si,

A duch gobiem wystrzela do gry,

Anio go potem, mj Str-Anio, niesie,

Przezroczystymi obejmujc piry -

Anio mj dobry, co zawsze jest ze mn, (...)

Duch, co kademu dany wspywotnie

Przez dobro MARII, jak aska codzienna"

 

 

DZIEWICY MARYI POWIERZAM WSZYSTKO RADONIE.

Jestem zadowolony, wy te bdcie. Mdlmy si razem z radoci.

 

 

"Sieni tej drzwi otworem poza sob

Zostaw - - wzlemy ju dalej! ...

Tam, gdzie jest N i k t i jest O s o b :

-          Podzielni wszyscy, a cali!...

 

*

Tam - milion rzs, cho jedn z pokryte;

Kro serc, kajcych: " G d z i e T y ?"

-          Tam - stopy dwie, gwodziami przebite,

Uciekajce z planety ...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tam - milion moich sw; tam lec i te."

 

 

 

POZWLCIE MI ODEJ.

 

" Obsuwajc si w mier, odsaniam oczekiwanie

i oczy utkwione w jedno miejsce

i w jedno zmartwychwstanie,

jednake wieko ciaa zamykam i pewnik jego rozpadu

powierzam ziemi."

 

 

"Ktrego w ziemi c i e - w i a t o w niebiosy

Przesza - -

Lecz mao kto je zamkn z tym krlewskim wczasem i pogod,

Z jakimi kapan zamyka Hosti w otarzu."

 

 

" I tak jestem wpisany w Ciebie nadziej,

poza Tob istnie nie mog -

jeli wasne me 'ja' stawiam ponad mierci

i wydzieram z gruntu zniszczenia,

to dlatego,

e wpisane jest w Ciebie

jak w Ciao,

ktre swoj wypenia moc nad kadym ludzkim ciaem,

by zbudowa na nowo me 'ja' podjte na gruncie mej mierci

konturem tak bardzo odmiennym a przecie najwierniejszym,

w ktrym ciao mej duszy i dusza ciaa zespala si na nowo,

by swj byt - dotd oparty o ziemi - ostatecznie oprze o Sowo

i zapomnie wszelkiego blu jak serce uderzone nagym Wichrem,

ktrego nie udwignie aden na ziemi czowiek

- a lasy pkaj w koronach lub nisko u korzeni.

Ten WICHER pchnity Tw doni staje si oto MILCZENIEM."

 " Tobie - Umary, te powicam pieni,

Bo cie gdy schyla si nad pargaminem,

To prawd czyta, o podstpach nie ni ...

Tobie powicam ... sowem, czynem,

 

SZUKAEM WAS, TERAZ PRZYSZLICIE DO MNIE

I ZA TO WAM DZIKUJ

 

Modlitw ... bliskim znajdziesz mnie i wiernym

- NA SZLAKU BIAYCH SOC - NA TYM NIEZMIERNYM,

CO SI KASKAD STWORZENIA WYTACZA

Z OGROMNYCH BOGA PIERSI ... CO SI ROZDZIERA

W STRUMIENIE ... POTEM W KRZY SI JASNY ZBIERA,

I WRACA - I JU NIGDY NIE ROZPACZA ! . . .

 

Tam czekaj ... Drogi mj! ... kady umiera ..."

 

 

AMEN

 

"zatrzymaj si! - masz we mnie przysta

we mnie jest miejsce spotkania z Przedwiecznym Sowem-

Zatrzymaj si, to przemijanie ma sens

ma sens... ma sens... ma sens!"

 

W intencji "SANTO SUBITO"

 

Maryjo, Pani Aniow! - u Ciebie

O Twej korony prosim zmartwychwstanie - -

*

A niech si wola Syna Twego stanie

Na ziemi-naszej, tak, jako jest w Niebie.

 

Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami

i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa,

mdl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen.

Krlowo wszystkich witych - mdl si za nami

 

02. 04. 2006

 

Rozwaania z fragmentw: Karola Wojtyy z roku 1975 " Rozwaanie o mierci" oraz Sowa Jana Pawa II " Na ou mierci" i " Tryptyk rzymski";

Cypriana Norwida ogniw "Vade-mecum" (Id za mn), wiersza " Wspomnienie", dedykacji "Promethidion" i inwokacji do "Litanii".

 

 

góra strony
Do góry

| Strona Powitalna | Szukaj | Odnośniki | Kontakt | Powrót |